ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τι είναι η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ;

  • Η Κινητή Μονάδα είναι μια ξεχωριστή μορφή οργάνωσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, η βάση της οποίας, μετατοπίζει το κέντρο βάρους της ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας από το Ψυχιατρικό άσυλο στην κοινότητα και στις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Σε τι διαφέρει από τις άλλες μονάδες ψυχικής υγείας;

  • Οργανώνει δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με την κοινότητα και τους τοπικούς φορείς
  • Έρχεται να καλύψει ανάγκες απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών

Η Κινητή Μονάδα αποτελείται από μια σύνθετη διεπιστημονική ομάδα (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτρια υγείας, νοσηλευτές και διοικητικοί) .
Τομέας ευθύνης της Κινητής Μονάδας της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» είναι τα νησιά Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Ιθάκη. Η έδρα της μονάδας είναι στο Αργοστόλι και το παράρτημα της στην Ζάκυνθο.
Η διεπιστημονική ομάδα έχει χωριστεί σε δύο κλιμάκια, κάθε ένα από τα οποία έχει στην ευθύνη του μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ένα από τα κλιμάκια λειτουργεί σε μόνιμη βάση στη Ζάκυνθο.

customer_tabs